POZNAJ WARTOŚĆ SWOJEJ NIERUCHOMOŚCI
Nazywam się Marcin Celiński, jestem absolwentem Uniwersytetu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiadam uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego nr 7506 oraz pośrednika w obrocie nieruchomościami nr 26028. Jestem członkiem Regionalnego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie. Zajmuje się wyceną nieruchomości gruntowych zabudowanych i niezabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz nieruchomości rolnych. Posiadam dodatkowe kwalifikacje do wyceny na potrzeby banków potwierdzone świadectwem zdania egzaminu „Wyceny dla potrzeb zabezpieczenia wierzytelności” zorganizowanego przez Polską Federację Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych. Od 2016 roku jestem związany z rynkiem nieruchomości - w szczególności z powiatem kraśnickim, gdzie pracuje jako agent nieruchomości.
Jeśli jesteś zainteresowany/zainteresowana poznaniem wartości swojej nieruchomości skontaktuj się ze mną
poprzez formularz zamieszczony w dolnej części strony lub telefonicznie nr 791-061-326