AKTYWNA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
Dlaczego warto zgłosić ofertę?:
W ramach współpracy możemy zaoferować Ci:

⫸ analizę stanu prawnego Twojej nieruchomości,
⫸ dobór odpowiedniej strategii marketingowej
⫸ sporządzenie opinii o wartości Twojej nieruchomości ze wskazaniem realnej ceny do uzyskania 
⫸ sporządzenie wirtualnego spaceru
⫸ wykonanie standardowych zdjęcia
⫸ wykonanie zdjęcia z drona
⫸ wykonanie planów
⫸ umieszczenie baner lub tabliczki reklamowej
⫸ publikację ogłoszenie na portalach branżowych,
⫸ prowadzenie marketingu lokalnego
⫸ sporządzenie cyklicznych raportów o zainteresowaniu nieruchomością i podejmowanych akcjach
⫸ prezentacje nieruchomości zweryfikowanym klientom
⫸ przygotowanie umowy przedwstępnej
⫸ przygotowanie do aktu notarialnego 


Podstawą współpracy jest umowa typu success fee z klauzulą wyłączności.